οὐ μέντοι πολλοῦ γε χρόνου καὶ ἅπασιν ἐκνικῆσαι and the scope of Ancient Greek negation

I received a question on Facebook about a comment Thucidides made in the first book of his ὁ πολέμος τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων. Discussing the question of when the Greek people came to be called Hellens (the name that gets translated into English as “Greeks”),
Read More